Asakusa(Tokyo) → Tottori

ออกเดินทางเวลา
20:32 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  05:16 - 08:29
  3h 13min JPY 33,940 IC JPY 33,925 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:02
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:02
  06:04
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  07:55
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  08:00
  08:03
  สนามบินทตโตริ(รถบัส)
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:05
  08:25
  ด้านหน้าสถานีทตโตริ
  鳥取駅前
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  08:25
  08:29
  Tottori
  鳥取
  สถานี
  北口
 2. 2
  21:04 - 08:36
  11h 32min JPY 20,070 IC JPY 20,056 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  21:49
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  21:49
  21:56
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  22:00
  06:30
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:36
  Tottori
  鳥取
  สถานี
 3. 3
  20:45 - 08:36
  11h 51min JPY 20,150 IC JPY 20,142 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  21:04
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:11
  21:49
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  21:49
  21:57
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  22:00
  06:30
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:36
  Tottori
  鳥取
  สถานี
 4. 4
  23:28 - 10:12
  10h 44min JPY 19,250 IC JPY 19,244 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:28
  23:38
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  23:48
  ยูราคุโจ
  有楽町
  สถานี
  京橋口
  23:48
  23:56
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  00:00
  07:20
  โอซากะเอกิมาเอะ(ซากุระฮาชิกุจิJRเซ็นด้านล่างของทางรถไฟยกระดับ)
  大阪駅前〔桜橋口JR線高架下〕
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  timetable ตารางเวลา
  07:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  10:12
  Tottori
  鳥取
  สถานี
 5. 5
  20:32 - 04:37
  8h 5min JPY 247,510
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  20:32
  04:37
  Tottori
  鳥取
zoom bar parts