อาซากุสะ → อาโอโมริ

ออกเดินทางเวลา
15:18 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:08 - 20:57
  4h 49min JPY 17,630 IC JPY 17,628 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:12
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  20:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:51
  20:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 2. 2
  15:38 - 20:57
  5h 19min JPY 17,670 IC JPY 17,670 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  2番口
  15:38
  15:43
  อาสะคุสะคามินาริมน
  浅草雷門
  ป้ายรถบัส
  15:43
  15:54
  ด้านหน้าสถานีอุเอโนะ
  上野駅前
  ป้ายรถบัส
  15:54
  16:03
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  20:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:51
  20:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 3. 3
  17:09 - 22:01
  4h 52min JPY 17,630 IC JPY 17,628 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  21:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:55
  22:01
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 4. 4
  18:08 - 22:55
  4h 47min JPY 17,630 IC JPY 17,628 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:13
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:26
  22:37
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:55
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 5. 5
  15:18 - 23:36
  8h 18min JPY 260,400
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  15:18
  23:36
zoom bar parts