อาซากุสะ → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:01 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:08 - 18:33
  3h 25min JPY 14,970 IC JPY 14,968 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  15:13
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  18:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  15:08 - 18:33
  3h 25min JPY 14,970 IC JPY 14,968 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  15:13
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  18:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  16:08 - 19:33
  3h 25min JPY 14,970 IC JPY 14,968 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:12
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  19:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  17:09 - 20:33
  3h 24min JPY 14,970 IC JPY 14,968 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  20:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:01 - 21:18
  6h 17min JPY 196,140
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  15:01
  21:18
zoom bar parts