อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
15:22 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:34 - 19:05
  3h 31min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  15:55
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  15:57
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  18:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  19:05
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 2. 2
  15:29 - 19:05
  3h 36min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  15:52
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  18:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  19:05
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 3. 3
  15:24 - 19:07
  3h 43min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  15:47
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:59
  18:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:55
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  19:07
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 4. 4
  15:35 - 19:35
  4h 0min JPY 14,130 IC JPY 14,128 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  15:45
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:03
  18:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  19:35
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 5. 5
  15:22 - 21:27
  6h 5min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  15:22
  21:27
zoom bar parts