อาซากุสะ → เกียวโต

ออกเดินทางเวลา
03:03 01/25, 2021
cancel
 1. 1
  05:26 - 08:02
  2h 36min JPY 13,740 IC JPY 13,728 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:48
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:49
  05:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 2. 2
  05:16 - 08:02
  2h 46min JPY 13,740 IC JPY 13,728 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  05:39
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 3. 3
  05:14 - 08:02
  2h 48min JPY 13,520 IC JPY 13,519 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  05:34
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:48
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 4. 4
  05:03 - 08:02
  2h 59min JPY 13,740 IC JPY 13,728 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  05:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 5. 5
  03:03 - 08:43
  5h 40min JPY 203,010
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  03:03
  08:43
zoom bar parts