อาซากุสะ → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
17:06 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  17:09 - 21:34
  4h 25min JPY 16,870 IC JPY 16,868 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  21:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  21:12
  21:15
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  21:15
  21:33
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:34
 2. 2
  17:09 - 21:38
  4h 29min JPY 16,870 IC JPY 16,868 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  21:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  21:12
  21:15
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  21:20
  21:37
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  21:37
  21:38
 3. 3
  18:08 - 22:33
  4h 25min JPY 16,870 IC JPY 16,868 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:13
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:26
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  22:09
  22:12
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:15
  22:32
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:33
 4. 4
  19:09 - 00:31
  5h 22min JPY 16,550 IC JPY 16,548 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  19:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:26
  23:18
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  23:18
  00:31
 5. 5
  17:06 - 00:42
  7h 36min JPY 241,180
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  17:06
  00:42
zoom bar parts