อาซากุสะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
14:34 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:08 - 19:15
  4h 7min JPY 16,550 IC JPY 16,548 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  15:13
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  19:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  19:11
  19:15
 2. 2
  14:48 - 19:15
  4h 27min JPY 16,590 IC JPY 16,590 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  2番口
  14:48
  14:53
  อาสะคุสะคามินาริมน
  浅草雷門
  ป้ายรถบัส
  14:53
  15:04
  ด้านหน้าสถานีอุเอโนะ
  上野駅前
  ป้ายรถบัส
  15:04
  15:13
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  19:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  19:11
  19:15
 3. 3
  16:08 - 20:15
  4h 7min JPY 16,550 IC JPY 16,548 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:12
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  20:11
  20:15
 4. 4
  17:09 - 21:16
  4h 7min JPY 16,550 IC JPY 16,548 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  21:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  21:12
  21:16
 5. 5
  14:34 - 22:10
  7h 36min JPY 241,020
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  14:34
  22:10
zoom bar parts