อาซากุสะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

ออกเดินทางเวลา
16:01 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  16:47 - 19:31
  2h 44min JPY 4,390 IC JPY 4,388 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  16:52
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:07
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:27
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  19:27
  19:31
 2. 2
  17:47 - 20:00
  2h 13min JPY 4,390 IC JPY 4,388 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  17:52
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:08
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  19:56
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  19:56
  20:00
 3. 3
  16:32 - 20:00
  3h 28min JPY 2,840 IC JPY 2,839 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  16:49
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  18:44
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  19:56
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  19:56
  20:00
 4. 4
  16:02 - 20:00
  3h 58min JPY 2,840 IC JPY 2,839 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  16:19
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  18:44
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  19:56
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  19:56
  20:00
 5. 5
  16:01 - 17:58
  1h 57min JPY 50,970
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  16:01
  17:58
zoom bar parts