อาซากุสะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
10:22 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  10:53 - 12:48
  1h 55min JPY 6,220 IC JPY 6,218 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  10:58
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  12:36
  12:48
 2. 2
  10:29 - 12:48
  2h 19min JPY 6,480 IC JPY 6,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  10:43
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  10:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  12:36
  12:48
 3. 3
  10:23 - 12:48
  2h 25min JPY 6,220 IC JPY 6,218 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  10:28
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  12:36
  12:48
 4. 4
  10:53 - 13:24
  2h 31min JPY 6,340 IC JPY 6,338 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  10:58
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:17
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:12
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:12
  13:24
 5. 5
  10:22 - 13:11
  2h 49min JPY 81,770
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  10:22
  13:11
zoom bar parts