อาซากุสะ → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
19:48 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:54 - 23:17
  3h 23min JPY 13,740 IC JPY 13,728 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:15
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  20:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:44
  23:01
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  23:01
  23:17
 2. 2
  19:49 - 23:17
  3h 28min JPY 13,740 IC JPY 13,728 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  20:12
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:44
  23:01
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  23:01
  23:17
 3. 3
  19:50 - 23:20
  3h 30min JPY 13,710 IC JPY 13,708 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  20:00
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:44
  23:01
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  23:01
  23:07
  รันเด็นซากะ
  嵐電嵯峨
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:11
  23:13
  อาราชิยามะ (รันเด็น)
  嵐山〔嵐電〕
  สถานี
  23:13
  23:20
 4. 4
  19:49 - 23:20
  3h 31min JPY 13,960 IC JPY 13,948 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  20:12
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:44
  23:01
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  23:01
  23:07
  รันเด็นซากะ
  嵐電嵯峨
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:11
  23:13
  อาราชิยามะ (รันเด็น)
  嵐山〔嵐電〕
  สถานี
  23:13
  23:20
 5. 5
  19:48 - 01:40
  5h 52min JPY 175,240
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  19:48
  01:40
zoom bar parts