อาซากุสะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
16:16 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  17:04 - 23:32
  6h 28min JPY 16,930 IC JPY 16,918 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  17:27
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  20:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 2. 2
  16:35 - 23:32
  6h 57min JPY 16,680 IC JPY 16,678 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:45
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  16:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:03
  19:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 3. 3
  16:29 - 23:32
  7h 3min JPY 16,930 IC JPY 16,918 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  16:52
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  19:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 4. 4
  16:17 - 23:32
  7h 15min JPY 17,590 IC JPY 17,589 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:36
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  16:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  19:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  20:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 5. 5
  16:16 - 23:56
  7h 40min JPY 237,710
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  16:16
  23:56
zoom bar parts