เซ็นได → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
17:26 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  17:45 - 21:55
  4h 10min JPY 35,760 IC JPY 35,761 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  21:47
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  21:47
  21:55
 2. 2
  17:45 - 21:55
  4h 10min JPY 36,760 IC JPY 36,761 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  20:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  21:47
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  21:47
  21:55
 3. 3
  18:16 - 22:20
  4h 4min JPY 34,060 IC JPY 34,061 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:43
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  20:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  21:19
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  22:12
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  22:12
  22:20
 4. 4
  19:14 - 23:25
  4h 11min JPY 36,760 IC JPY 36,761 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  19:39
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:55
  22:30
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  23:17
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:17
  23:25
 5. 5
  17:26 - 06:13
  12h 47min JPY 214,850
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  17:26
  06:13
zoom bar parts