เซ็นได → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:37 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:44 - 11:45
  2h 1min JPY 1,570 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  09:44
  09:50
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  09:50
  10:57
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  10:57
  11:01
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:02
  11:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  11:33
  11:45
 2. 2
  09:44 - 11:45
  2h 1min JPY 1,570 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  09:44
  09:50
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  09:50
  10:55
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  10:55
  10:59
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:00
  11:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  11:33
  11:45
 3. 3
  10:08 - 12:02
  1h 54min JPY 1,170 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:08
  11:21
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:47
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  11:47
  12:02
 4. 4
  09:38 - 12:02
  2h 24min JPY 1,170 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:04
  อายาชิ
  愛子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  11:21
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:47
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  11:47
  12:02
 5. 5
  09:37 - 10:39
  1h 2min JPY 23,080
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  09:37
  10:39
zoom bar parts