เซ็นได → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
14:18 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:57 - 20:31
  5h 34min JPY 15,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  16:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 2. 2
  14:57 - 20:31
  5h 34min JPY 14,250 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  16:06
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  16:31
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:43
  17:08
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  17:18
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 3. 3
  14:30 - 20:31
  6h 1min JPY 15,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  16:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  18:06
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:06
  18:11
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 4. 4
  14:30 - 20:31
  6h 1min JPY 15,030 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:38
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:41
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 5. 5
  14:18 - 20:09
  5h 51min JPY 164,560
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  14:18
  20:09
zoom bar parts