เซ็นได → ไมอามี่ชายหาดฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
14:44 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  14:57 - 18:08
  3h 11min JPY 7,090 IC JPY 7,087 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  16:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:33
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  17:48
  คาทาเสะเอะโนะชิมะ
  片瀬江ノ島
  สถานี
  17:48
  18:08
 2. 2
  14:44 - 18:28
  3h 44min JPY 11,490 IC JPY 11,482 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  16:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  17:55
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  17:55
  17:59
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:20
  江ノ島(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:28
 3. 3
  14:44 - 18:28
  3h 44min JPY 11,700 IC JPY 11,692 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  16:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:07
  17:55
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  17:55
  17:59
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:20
  江ノ島(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:28
 4. 4
  14:57 - 18:32
  3h 35min JPY 6,910 IC JPY 6,905 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  16:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:28
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  東口
  17:28
  17:33
  โอฟูนาเอกิฮีกาชิกุจิ
  大船駅東口〔ルミネ下〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:55
  18:24
  江ノ島(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  18:24
  18:32
 5. 5
  14:44 - 20:07
  5h 23min JPY 135,790
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  14:44
  20:07
zoom bar parts