เซ็นได → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
15:42 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:57 - 20:23
  4h 26min JPY 16,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  17:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  19:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:10
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  20:10
  20:23
 2. 2
  16:22 - 20:38
  4h 16min JPY 36,800 IC JPY 36,801 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  16:46
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:00
  19:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:10
  20:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  20:00
  20:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  20:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  20:25
  20:38
 3. 3
  16:22 - 21:00
  4h 38min JPY 36,380 IC JPY 36,381 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  16:46
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  19:34
  อุโนเบะ
  宇野辺
  สถานี
  19:34
  19:57
  อิบารากิ (JR)
  茨木〔JR〕
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:47
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  20:47
  21:00
 4. 4
  15:44 - 21:36
  5h 52min JPY 21,430 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  17:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  20:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:20
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  21:20
  21:25
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  21:30
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  21:30
  21:36
 5. 5
  15:42 - 01:01
  9h 19min JPY 276,220
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  15:42
  01:01
zoom bar parts