เซ็นได → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
06:42 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:32 - 12:11
  4h 39min JPY 10,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  09:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  10:50
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  11:41
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  11:41
  11:44
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:00
  12:08
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  12:08
  12:11
 2. 2
  07:32 - 12:11
  4h 39min JPY 10,200 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  09:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  10:42
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:03
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:56
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  11:56
  11:59
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:00
  12:08
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  12:08
  12:11
 3. 3
  08:02 - 13:04
  5h 2min JPY 10,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:45
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:47
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:47
  12:50
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:53
  13:01
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:04
 4. 4
  07:32 - 13:04
  5h 32min JPY 8,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  09:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  11:41
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  12:01
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:47
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:47
  12:50
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:53
  13:01
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:04
 5. 5
  06:42 - 12:51
  6h 9min JPY 153,710
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  06:42
  12:51
zoom bar parts