เซ็นได → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
00:36 10/21, 2020
cancel
 1. 1
  07:21 - 13:16
  5h 55min JPY 16,790 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  08:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  10:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:56
  11:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 2. 2
  06:44 - 13:16
  6h 32min JPY 37,250 IC JPY 37,251 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  07:09
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:05
  09:11
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  12番のりば
  09:40
  10:15
  คินเท็ตสึอุเอฮนมาจิ
  近鉄上本町
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:24
  โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ
  大阪上本町
  สถานี
  地上改札口
  timetable ตารางเวลา
  10:28
  11:30
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  11:30
  11:33
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 3. 3
  06:36 - 13:16
  6h 40min JPY 16,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  08:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  09:54
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  09:54
  10:07
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:39
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 4. 4
  06:06 - 13:16
  7h 10min JPY 21,300 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  08:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  10:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:14
  10:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  12:27
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:27
  12:30
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 5. 5
  00:36 - 10:31
  9h 55min JPY 336,070
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  00:36
  10:31
zoom bar parts