เซ็นได → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
05:09 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:42 - 13:07
  6h 25min JPY 51,380 IC JPY 51,381 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  07:07
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  10:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:05
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  11:23
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:42
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  12:42
  13:07
 2. 2
  06:42 - 13:41
  6h 59min JPY 51,120 IC JPY 51,121 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  07:07
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  10:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:47
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:07
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  12:07
  12:12
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:30
  13:36
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:36
  13:41
 3. 3
  06:42 - 14:15
  7h 33min JPY 51,030 IC JPY 51,031 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  07:07
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  10:14
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  11:55
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:29
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:59
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  13:59
  14:02
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:10
  14:15
 4. 4
  09:15 - 15:17
  6h 2min JPY 53,050 IC JPY 53,051 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  12:50
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:33
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  13:33
  13:38
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:00
  14:08
  อายะรางิ(รถบัส)
  綾羅木(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  15:12
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:12
  15:17
 5. 5
  05:09 - 20:40
  15h 31min JPY 411,910
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  05:09
  20:40
zoom bar parts