เซ็นได → ซากูราจิมะ

ออกเดินทางเวลา
08:58 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  10:04 - 17:55
  7h 51min JPY 60,250 IC JPY 60,251 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:28
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  14:55
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  15:20
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  15:20
  15:30
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  15:45
  16:00
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  16:02
  16:03
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  16:15
  16:26
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  16:26
  17:55
 2. 2
  11:30 - 19:40
  8h 10min JPY 66,280 IC JPY 66,281 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:57
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  13:40
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:10
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  16:15
  16:18
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:20
  17:06
  เท็นมนกัน
  天文館
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:06
  17:09
  เท็นมนกัน
  天文館
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:19
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  17:19
  17:21
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  17:30
  17:45
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  17:47
  17:48
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:00
  18:11
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  18:11
  19:40
 3. 3
  11:30 - 19:40
  8h 10min JPY 66,280 IC JPY 66,281 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:57
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  13:40
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:10
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  16:15
  16:18
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:20
  16:58
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東15のりば
  16:58
  17:01
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東5・6のりば
  17:02
  17:12
  水族館口(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:12
  17:19
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  17:30
  17:45
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  17:47
  17:48
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:00
  18:11
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  18:11
  19:40
 4. 4
  12:30 - 20:10
  7h 40min JPY 67,140 IC JPY 67,141 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:56
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  14:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  16:15
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  16:20
  16:23
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:30
  17:18
  ชิยาคุโชะมาเอะ(คาโกชิม่า)
  市役所前(鹿児島市)
  ป้ายรถบัส
  17:27
  17:32
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  17:32
  17:34
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  17:45
  18:00
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  18:02
  18:03
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:41
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  18:41
  20:10
 5. 5
  08:58 - 05:13
  20h 15min JPY 529,280
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  08:58
  05:13
zoom bar parts