อาโอโมริ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
05:53 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  06:36 - 11:13
  4h 37min JPY 13,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  08:56
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  08:56
  09:03
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  09:20
  10:27
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  10:27
  10:31
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:32
  11:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  11:05
  11:13
 2. 2
  06:36 - 11:13
  4h 37min JPY 13,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  08:56
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  08:56
  09:03
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  09:20
  10:25
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  10:25
  10:29
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:30
  11:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  11:05
  11:13
 3. 3
  07:24 - 12:02
  4h 38min JPY 12,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  07:28
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  09:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:08
  11:21
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:47
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  11:47
  12:02
 4. 4
  09:35 - 13:43
  4h 8min JPY 13,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  09:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  11:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  11:29
  11:36
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  11:50
  12:57
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  12:57
  13:01
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:02
  13:35
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:43
 5. 5
  05:53 - 10:49
  4h 56min JPY 139,720
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  05:53
  10:49
zoom bar parts