อาโอโมริ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
01:58 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  06:36 - 14:09
  7h 33min JPY 13,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  10:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 2. 2
  05:41 - 14:09
  8h 28min JPY 12,010 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  08:59
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  10:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  09:35 - 16:04
  6h 29min JPY 14,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  09:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  12:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  13:14
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  14:12
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  14:12
  14:14
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:20
  14:46
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:04
 4. 4
  08:25 - 16:04
  7h 39min JPY 39,690 IC JPY 39,682 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  08:25
  08:30
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:30
  09:05
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:10
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:15
  11:25
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:48
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:04
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:12
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  14:12
  14:14
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:20
  14:46
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:04
 5. 5
  01:58 - 10:21
  8h 23min JPY 280,640
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  01:58
  10:21
zoom bar parts