อาโอโมริ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:25 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  15:35 - 20:23
  4h 48min JPY 12,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  15:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  18:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:28
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 2. 2
  15:35 - 20:23
  4h 48min JPY 12,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  15:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  18:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 3. 3
  15:56 - 20:53
  4h 57min JPY 11,550 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  16:01
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  19:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:17
  19:29
  คุมะกายะ
  熊谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  20:12
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  20:12
  20:53
 4. 4
  15:35 - 21:23
  5h 48min JPY 11,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  15:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  18:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  20:27
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  21:01
  21:23
 5. 5
  15:25 - 23:20
  7h 55min JPY 227,340
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  15:25
  23:20
zoom bar parts