อาโอโมริ → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
11:52 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:27 - 17:39
  5h 12min JPY 45,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  12:27
  12:30
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:30
  13:05
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:05
  13:10
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:25
  15:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:50
  16:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  16:40
  16:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  17:19
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  17:19
  17:39
 2. 2
  12:27 - 17:39
  5h 12min JPY 45,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  12:27
  12:30
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:30
  13:05
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:05
  13:10
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  15:45
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:05
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  16:05
  16:15
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  16:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  17:19
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  17:19
  17:39
 3. 3
  12:27 - 17:41
  5h 14min JPY 46,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  12:27
  12:30
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:30
  13:05
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:05
  13:10
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:25
  15:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:50
  16:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  16:40
  16:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:02
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:02
  17:04
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  17:10
  17:38
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  17:38
  17:41
 4. 4
  12:27 - 17:41
  5h 14min JPY 46,250 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  12:27
  12:30
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:30
  13:05
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:05
  13:10
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  15:45
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:05
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  16:05
  16:15
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  16:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:55
  16:57
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  17:10
  17:38
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  17:38
  17:41
 5. 5
  11:52 - 01:09
  13h 17min JPY 318,360
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  11:52
  01:09
zoom bar parts