อาโอโมริ → คาเมะยามะสวนสาธารณะสนามเทนนิส

ออกเดินทางเวลา
15:44 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  16:40 - 06:35
  13h 55min JPY 54,970 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  16:40
  16:45
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  16:45
  17:20
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:25
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:55
  20:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  20:10
  20:35
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  20:35
  20:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  23:06
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:20
  00:02
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  06:16
  ยามากุจิ (จังหวัดยามากุจิ)
  山口(山口県)
  สถานี
  06:16
  06:35
 2. 2
  16:40 - 06:35
  13h 55min JPY 54,970 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  16:40
  16:45
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  16:45
  17:20
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:25
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:55
  20:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  20:10
  20:35
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  20:35
  20:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  23:06
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:34
  23:48
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  06:16
  ยามากุจิ (จังหวัดยามากุจิ)
  山口(山口県)
  สถานี
  06:16
  06:35
 3. 3
  16:40 - 06:39
  13h 59min JPY 55,240 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  16:40
  16:45
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  16:45
  17:20
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:25
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:55
  20:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  20:10
  20:35
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  20:35
  20:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  23:06
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:20
  00:02
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  06:12
  ยูดะอนเซ็น
  湯田温泉
  สถานี
  06:12
  06:16
  ยูดะอนเซ็นสถานีทางเข้า
  湯田温泉駅入口
  ป้ายรถบัส
  06:24
  06:33
  สิไรชิ(ยามากุจิ)
  白石(山口市)
  ป้ายรถบัส
  06:33
  06:39
 4. 4
  15:56 - 07:43
  15h 47min JPY 35,110 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  16:01
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  19:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:03
  22:01
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  22:01
  22:04
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  22:15
  05:10
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:46
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  北口
  06:46
  06:51
  สถานีชินยามากุจิ
  新山口駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  07:00
  07:37
  สิไรชิ(ยามากุจิ)
  白石(山口市)
  ป้ายรถบัส
  07:37
  07:43
 5. 5
  15:44 - 10:32
  18h 48min JPY 490,750
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  15:44
  10:32
zoom bar parts