อาโอโมริ → ริราคุรุโทคุชิมะเซววะ

ออกเดินทางเวลา
23:02 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  05:41 - 14:55
  9h 14min JPY 23,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  12:14
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  12:14
  12:18
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:25
  14:33
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:36
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:45
  14:54
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  14:54
  14:55
 2. 2
  05:41 - 15:01
  9h 20min JPY 23,340 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  12:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  13:10
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  13:10
  13:18
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:20
  14:44
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  14:44
  14:47
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:00
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:01
 3. 3
  05:41 - 16:09
  10h 28min JPY 23,880 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  12:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  12:12
  12:22
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  12:40
  15:48
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  15:48
  15:51
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  12番のりば
  16:00
  16:09
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  16:09
  16:09
 4. 4
  11:40 - 18:06
  6h 26min JPY 43,670 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  11:40
  11:45
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  11:45
  12:20
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:25
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  15:00
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:28
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  15:28
  15:33
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  15:55
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  15:55
  16:03
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:20
  17:44
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  17:44
  17:47
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:55
  18:05
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:06
 5. 5
  23:02 - 14:32
  15h 30min JPY 467,000
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  23:02
  14:32
zoom bar parts