อาโอโมริ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
02:19 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  05:41 - 13:49
  8h 8min JPY 46,740 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  07:50
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  08:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:40
  10:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  10:50
  11:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  11:32
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 2. 2
  05:41 - 15:04
  9h 23min JPY 22,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  12:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  14:28
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  14:28
  14:31
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:01
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  15:01
  15:04
 3. 3
  08:57 - 16:20
  7h 23min JPY 46,860 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  08:57
  09:00
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  09:00
  09:35
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:40
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  11:50
  11:56
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:20
  12:50
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  12:50
  12:59
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  15:29
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  15:29
  16:20
 4. 4
  08:57 - 16:57
  8h 0min JPY 45,320 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  08:57
  09:00
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  09:00
  09:35
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:40
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:03
  12:05
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  12:25
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  12:25
  12:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:38
  14:07
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:22
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  16:06
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:06
  16:57
 5. 5
  02:19 - 18:12
  15h 53min JPY 480,580
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  02:19
  18:12
zoom bar parts