อาโอโมริ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
09:42 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  09:57 - 17:15
  7h 18min JPY 61,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  09:57
  10:00
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  10:00
  10:35
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:40
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:09
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  16:09
  16:16
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  16:22
  17:11
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:15
 2. 2
  09:57 - 17:45
  7h 48min JPY 83,210 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  09:57
  10:00
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  10:00
  10:35
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:40
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  15:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  16:30
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  16:30
  16:37
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  16:52
  17:41
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:45
 3. 3
  10:40 - 18:15
  7h 35min JPY 59,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  10:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:11
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  12:11
  12:17
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  12:45
  13:30
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:35
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  16:55
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  16:55
  17:02
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:22
  18:11
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:11
  18:15
 4. 4
  10:40 - 18:17
  7h 37min JPY 59,850 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  10:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:11
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  12:11
  12:17
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  12:45
  13:30
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:35
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  16:52
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  17:44
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  17:44
  17:48
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:13
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:17
 5. 5
  09:42 - 06:15
  20h 33min JPY 551,110
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  09:42
  06:15
zoom bar parts