คาโกชิม่าชูโอ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

ออกเดินทางเวลา
20:46 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  08:34 - 18:11
  9h 37min JPY 86,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  08:34
  08:40
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  08:40
  09:20
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  09:20
  09:23
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:05
  สนามบินโอบิฮิโระ
  帯広空港
  สนามบิน
  14:10
  14:13
  สนามบินโทกาจิโอบิฮิโระ
  とかち帯広空港
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:58
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:02
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:30
  18:10
  ชิการิเบ็สึโกะ(ชิการิเบ็ตสึโคฮันออนเซ็น)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  ป้ายรถบัส
  18:10
  18:11
 2. 2
  08:34 - 18:11
  9h 37min JPY 84,320 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  08:34
  08:40
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  08:40
  09:20
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  09:20
  09:23
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:50
  สนามบินโอบิฮิโระ
  帯広空港
  สนามบิน
  13:55
  13:58
  สนามบินโทกาจิโอบิฮิโระ
  とかち帯広空港
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:43
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:43
  14:46
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:00
  16:23
  音更大通4丁目
  ป้ายรถบัส
  16:53
  18:10
  ชิการิเบ็สึโกะ(ชิการิเบ็ตสึโคฮันออนเซ็น)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  ป้ายรถบัส
  18:10
  18:11
 3. 3
  08:34 - 18:11
  9h 37min JPY 87,310 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  08:34
  08:40
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  08:40
  09:20
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  09:20
  09:23
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:05
  สนามบินโอบิฮิโระ
  帯広空港
  สนามบิน
  14:10
  14:13
  สนามบินโทกาจิโอบิฮิโระ
  とかち帯広空港
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:58
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:02
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:35
  16:06
  โอโทฟุเกะโคโกมาเอะ
  音更高校前
  ป้ายรถบัส
  16:06
  16:09
  โอโทฟุเกะโคโกมาเอะ
  音更高校前
  ป้ายรถบัส
  17:04
  18:10
  ชิการิเบ็สึโกะ(ชิการิเบ็ตสึโคฮันออนเซ็น)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  ป้ายรถบัส
  18:10
  18:11
 4. 4
  07:54 - 18:11
  10h 17min JPY 72,190 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  07:54
  08:00
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  08:00
  08:40
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  08:40
  08:43
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  11:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:50
  สนามบินโอบิฮิโระ
  帯広空港
  สนามบิน
  13:55
  13:58
  สนามบินโทกาจิโอบิฮิโระ
  とかち帯広空港
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:43
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:43
  14:47
  帯広駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:30
  18:10
  ชิการิเบ็สึโกะ(ชิการิเบ็ตสึโคฮันออนเซ็น)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  ป้ายรถบัส
  18:10
  18:11
 5. 5
  20:46 - 06:33
  33h 47min JPY 723,680
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  20:46
  06:33
zoom bar parts