คาโกชิม่าชูโอ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
07:43 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  07:48 - 14:46
  6h 58min JPY 62,780 IC JPY 62,781 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  12:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:33
  12:38
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  13:05
  14:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:46
 2. 2
  07:48 - 14:53
  7h 5min JPY 62,980 IC JPY 62,981 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  12:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:33
  12:38
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  13:05
  14:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:17
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:42
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:53
 3. 3
  07:48 - 14:53
  7h 5min JPY 62,980 IC JPY 62,981 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  12:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:53
  12:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  13:05
  14:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:17
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:42
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:53
 4. 4
  07:48 - 15:18
  7h 30min JPY 62,510 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:08
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  12:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  14:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:43
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  14:43
  15:18
 5. 5
  07:43 - 02:59
  19h 16min JPY 481,570
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  07:43
  02:59
zoom bar parts