โมริโอกะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
19:01 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  21:38 - 12:34
  14h 56min JPY 20,350 IC JPY 20,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:38
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  23:29
  23:34
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  00:34
  05:34
  ซัปโปโรเอกิมาเอะ(คิตะ4นิชิ3)
  札幌駅前〔北4西3〕
  ป้ายรถบัส
  05:34
  05:43
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  西通り南口
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  10:28
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  10:28
  10:34
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:10
  12:21
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:34
 2. 2
  21:38 - 12:34
  14h 56min JPY 20,560 IC JPY 20,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:38
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  23:29
  23:34
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  00:34
  05:40
  ซัปโปโรโอโดริสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  札幌大通バスセンター
  ป้ายรถบัส
  05:40
  05:49
  โอโดริ
  大通
  สถานี
  26番口
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:18
  ซัปโปโร
  さっぽろ
  สถานี
  06:18
  06:27
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  10:28
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  10:28
  10:34
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:10
  12:21
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:34
 3. 3
  19:09 - 15:20
  20h 11min JPY 24,720 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมโทกิ
  目時
  สถานี
  20:57
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  23:29
  23:34
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  00:34
  05:40
  ซัปโปโรโอโดริสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  札幌大通バスセンター
  ป้ายรถบัส
  05:40
  05:49
  บัสเซนเตอร์มาเอะ
  バスセンター前
  สถานี
  1番口
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:09
  โอโดริ
  大通
  สถานี
  31番口
  06:09
  06:24
  ซัปโปโรเทอมินอล
  札幌ターミナル
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:00
  14:15
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:15
  14:19
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:09
  สูเทอามาเอะ
  ステア前
  ป้ายรถบัส
  15:09
  15:20
 4. 4
  07:36 - 18:40
  11h 4min JPY 36,890 IC JPY 36,890 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  07:36
  07:40
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  07:40
  08:25
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:25
  08:30
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:07
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  12:07
  12:13
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  12:40
  14:45
  อาซาฮิคาวะเอกิมาเอะ
  旭川駅前
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:49
  อาซาฮิคาวะเอกิมาเอะ
  旭川駅前
  ป้ายรถบัส
  15:05
  18:05
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:27
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  18:27
  18:40
 5. 5
  19:01 - 09:28
  14h 27min JPY 272,610
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  19:01
  09:28
zoom bar parts