โมริโอกะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
02:46 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  06:54 - 07:29
  35min JPY 4,090 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  07:25
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  07:25
  07:29
 2. 2
  06:41 - 08:32
  1h 51min JPY 3,110 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมโทกิ
  目時
  สถานี
  08:28
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  08:28
  08:32
 3. 3
  07:59 - 08:38
  39min JPY 4,090 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:34
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  08:34
  08:38
 4. 4
  08:59 - 09:34
  35min JPY 4,090 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:59
  09:30
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  09:30
  09:34
 5. 5
  02:46 - 04:23
  1h 37min JPY 49,960
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  02:46
  04:23
zoom bar parts