โมริโอกะ → อิชิดันทามะคอนเนียคุ

ออกเดินทางเวลา
15:44 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  15:50 - 19:57
  4h 7min JPY 12,240 IC JPY 12,236 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  17:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  18:30
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:23
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  19:23
  19:29
  ชิบุคาวะชินมาจิ
  渋川新町
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:52
  อิกาโฮออนเซ็น(คันเอ็ตสึการจราจร)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:57
 2. 2
  15:50 - 20:32
  4h 42min JPY 10,370 IC JPY 10,366 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  17:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  19:08
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:42
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  19:42
  19:46
  สถานีชิบุคาวะ
  渋川駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:03
  20:27
  อิกาโฮออนเซ็น(คันเอ็ตสึการจราจร)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  ป้ายรถบัส
  20:27
  20:32
 3. 3
  15:50 - 20:32
  4h 42min JPY 10,370 IC JPY 10,366 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  17:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  19:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  19:58
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  19:58
  20:02
  สถานีชิบุคาวะ
  渋川駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:03
  20:27
  อิกาโฮออนเซ็น(คันเอ็ตสึการจราจร)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  ป้ายรถบัส
  20:27
  20:32
 4. 4
  15:50 - 20:32
  4h 42min JPY 10,370 IC JPY 10,366 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  17:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  19:08
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:42
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  19:42
  19:48
  ชิบุคาวะชินมาจิ
  渋川新町
  ป้ายรถบัส
  20:05
  20:27
  อิกาโฮออนเซ็น(คันเอ็ตสึการจราจร)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  ป้ายรถบัส
  20:27
  20:32
 5. 5
  15:44 - 22:03
  6h 19min JPY 171,740
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  15:44
  22:03
zoom bar parts