โมริโอกะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
22:24 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  23:06 - 08:38
  9h 32min JPY 16,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  23:06
  23:10
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:10
  06:05
  สถานีอิเคะบุคุโระ ทางออกทิศตะวันออก
  池袋駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:05
  06:16
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:33
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  08:26
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  08:26
  08:38
 2. 2
  23:06 - 08:38
  9h 32min JPY 16,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  23:06
  23:10
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:10
  06:05
  สถานีอิเคะบุคุโระ ทางออกทิศตะวันออก
  池袋駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:05
  06:16
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  08:26
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  08:26
  08:38
 3. 3
  23:06 - 09:03
  9h 57min JPY 16,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  23:06
  23:10
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:10
  06:05
  สถานีอิเคะบุคุโระ ทางออกทิศตะวันออก
  池袋駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:05
  06:16
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:33
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  08:26
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  お城口
  08:26
  08:30
  อุเอดะเอกิมาเอะ
  上田駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:00
  09:03
  อาริโออุเอดะมาเอะ
  アリオ上田前
  ป้ายรถบัส
  09:03
  09:03
 4. 4
  07:10 - 10:20
  3h 10min JPY 12,650 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:59
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  10:08
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  10:08
  10:20
 5. 5
  22:24 - 05:29
  7h 5min JPY 249,290
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  22:24
  05:29
zoom bar parts