โมริโอกะ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
15:40 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:50 - 09:02
  16h 12min JPY 27,060 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  22:09
  22:17
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  22:30
  05:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  07:51
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  07:51
  07:56
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  08:38
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  08:38
  09:02
 2. 2
  16:50 - 09:26
  16h 36min JPY 34,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  20:04
  20:19
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  20:30
  06:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  08:20
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  08:20
  08:25
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  09:02
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:26
 3. 3
  16:07 - 09:26
  17h 19min JPY 34,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  19:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  19:56
  20:11
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  20:30
  06:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  08:20
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  08:20
  08:25
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  09:02
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:26
 4. 4
  15:50 - 09:54
  18h 4min JPY 34,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  18:38
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  19:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  19:41
  19:56
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  20:30
  06:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  08:45
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  08:45
  08:48
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  09:19
  09:30
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  09:30
  09:54
 5. 5
  15:40 - 05:56
  14h 16min JPY 383,060
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  15:40
  05:56
zoom bar parts