โมริโอกะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
20:08 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  21:51 - 08:08
  10h 17min JPY 25,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  23:08
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  東口
  23:08
  23:11
  เซ็นไดซากุระBT
  仙台さくらBT
  ป้ายรถบัส
  23:30
  04:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  04:55
  05:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:03
  05:22
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:02
  08:08
 2. 2
  21:13 - 08:51
  11h 38min JPY 26,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  21:25
  ยะฮาบะ
  矢幅
  สถานี
  西口
  21:25
  21:28
  ยะฮาบะเอกิมาเอะ
  矢幅駅前
  ป้ายรถบัส
  22:20
  05:25
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:25
  05:33
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:45
  08:51
 3. 3
  23:06 - 09:12
  10h 6min JPY 23,820 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  23:06
  23:10
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:10
  06:35
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔日本橋口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  日本橋口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  09:06
  09:12
 4. 4
  21:50 - 09:18
  11h 28min JPY 26,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  21:50
  21:55
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  27番のりば
  21:55
  05:25
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:25
  05:33
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  09:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  09:12
  09:18
 5. 5
  20:08 - 07:38
  11h 30min JPY 317,880
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  20:08
  07:38
zoom bar parts