โมริโอกะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
06:52 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:10 - 13:04
  5h 54min JPY 12,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  11:50
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:47
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:47
  12:50
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:53
  13:01
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:04
 2. 2
  07:10 - 13:31
  6h 21min JPY 12,110 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:51
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  12:21
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:29
  13:04
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  13:04
  13:07
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:20
  13:28
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:28
  13:31
 3. 3
  08:50 - 14:25
  5h 35min JPY 12,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  12:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:20
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  14:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:06
  14:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:14
  14:22
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:22
  14:25
 4. 4
  07:37 - 14:25
  6h 48min JPY 11,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  10:37
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  13:04
  ยูกาวาระ
  湯河原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  14:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:06
  14:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:14
  14:22
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:22
  14:25
 5. 5
  06:52 - 14:59
  8h 7min JPY 215,770
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  06:52
  14:59
zoom bar parts