โมริโอกะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
22:39 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  23:15 - 11:42
  12h 27min JPY 28,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  23:15
  23:20
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:20
  06:48
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  06:48
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  09:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:27
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  11:27
  11:30
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:30
  11:37
  คุโรเอะซากะ
  黒江坂
  ป้ายรถบัส
  11:37
  11:42
 2. 2
  22:56 - 11:42
  12h 46min JPY 25,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  22:56
  23:00
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:00
  06:35
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔日本橋口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  日本橋口
  timetable ตารางเวลา
  07:03
  09:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:27
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  11:27
  11:30
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:30
  11:37
  คุโรเอะซากะ
  黒江坂
  ป้ายรถบัส
  11:37
  11:42
 3. 3
  23:15 - 12:16
  13h 1min JPY 28,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  23:15
  23:20
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:20
  06:48
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  06:48
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  09:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:14
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:39
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  12:00
  12:16
 4. 4
  23:15 - 12:18
  13h 3min JPY 28,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  23:15
  23:20
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:20
  06:48
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  06:48
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  09:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  10:09
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:29
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:02
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  12:02
  12:05
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:08
  12:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:18
 5. 5
  22:39 - 11:27
  12h 48min JPY 425,420
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  22:39
  11:27
zoom bar parts