โมริโอกะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
12:51 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  13:50 - 20:21
  6h 31min JPY 57,220 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:17
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:21
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:57
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  18:57
  19:02
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:15
  19:23
  อายะรางิ(รถบัส)
  綾羅木(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  20:16
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:16
  20:21
 2. 2
  13:50 - 20:21
  6h 31min JPY 57,410 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:17
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:21
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:57
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  南口
  18:57
  19:00
  ชินเอกิมีนามีกุจิ
  新駅南口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  19:18
  อุชิโรดะ(ยามากุจิ)
  後田(山口県)
  ป้ายรถบัส
  19:18
  19:21
  อุชิโรดะ(ยามากุจิ)
  後田(山口県)
  ป้ายรถบัส
  19:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  20:16
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:16
  20:21
 3. 3
  14:17 - 22:37
  8h 20min JPY 57,540 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  14:56
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:37
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  18:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  18:59
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  18:59
  19:06
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:29
  20:46
  ฮิกาชิเอะกิ
  東駅
  ป้ายรถบัส
  20:46
  20:50
  ฮิกาชิเอะกิ
  東駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  21:43
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 4. 4
  13:50 - 23:18
  9h 28min JPY 25,420 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  16:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  20:54
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:18
  22:19
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:22
  22:53
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  22:53
  23:18
 5. 5
  12:51 - 06:20
  17h 29min JPY 485,950
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  12:51
  06:20
zoom bar parts