โมริโอกะ → ริราคุรุโทคุชิมะเซววะ

ออกเดินทางเวลา
03:47 05/19, 2021
cancel
 1. 1
  07:37 - 14:50
  7h 13min JPY 32,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:16
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  08:56
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:15
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  11:45
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:45
  11:49
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  12:40
  14:33
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:36
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:40
  14:49
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:50
 2. 2
  07:16 - 14:50
  7h 34min JPY 45,610 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  07:16
  07:20
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  07:20
  08:05
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:10
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:55
  11:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  11:05
  11:30
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:41
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:21
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  12:21
  12:25
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  12:40
  14:33
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:36
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:40
  14:49
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:50
 3. 3
  07:11 - 14:50
  7h 39min JPY 22,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  12:14
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  12:14
  12:18
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:25
  14:33
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:36
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:40
  14:49
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:50
 4. 4
  05:11 - 14:50
  9h 39min JPY 28,540 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:11
  06:41
  อิจิโนเซกิ
  一ノ関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:19
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:15
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  14:33
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:36
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:40
  14:49
  เจียววะโจ 8 โจเม
  昭和町八丁目
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:50
 5. 5
  03:47 - 17:33
  13h 46min JPY 447,900
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  03:47
  17:33
zoom bar parts