โมริโอกะ → ชูนันบูรณาการกีฬาศูนย์

ออกเดินทางเวลา
14:47 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  14:50 - 20:51
  6h 1min JPY 51,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  16:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  19:35
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:47
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  19:48
  20:10
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  北口
  20:10
  20:18
  สถานีโทคุยามะ
  徳山駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  20:30
  20:39
  โยโกฮาม่า(ยามากุจิ)
  横浜(山口県)
  ป้ายรถบัส
  20:39
  20:51
 2. 2
  14:50 - 20:58
  6h 8min JPY 51,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  16:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  19:35
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:47
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:26
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  北口
  20:26
  20:34
  สถานีโทคุยามะ
  徳山駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  20:35
  20:46
  ชูโย2โจเมะ
  周陽2丁目
  ป้ายรถบัส
  20:46
  20:58
 3. 3
  14:50 - 22:21
  7h 31min JPY 23,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  17:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  21:45
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:00
  คุชิกะฮามะ
  櫛ヶ浜
  สถานี
  22:00
  22:21
 4. 4
  14:50 - 22:21
  7h 31min JPY 23,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:58
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  21:45
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:00
  คุชิกะฮามะ
  櫛ヶ浜
  สถานี
  22:00
  22:21
 5. 5
  14:47 - 06:57
  16h 10min JPY 450,740
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  14:47
  06:57
zoom bar parts