โมริโอกะ → สตูดิโอAN

ออกเดินทางเวลา
04:15 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  08:02 - 13:11
  5h 9min JPY 57,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  08:56
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:04
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  13:04
  13:11
 2. 2
  05:11 - 13:11
  8h 0min JPY 54,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:11
  06:41
  อิจิโนเซกิ
  一ノ関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:19
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:04
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  13:04
  13:11
 3. 3
  06:10 - 14:35
  8h 25min JPY 26,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  08:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  14:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  14:28
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  14:28
  14:35
 4. 4
  07:21 - 14:41
  7h 20min JPY 70,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  07:21
  07:25
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  07:25
  08:10
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:10
  08:15
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  14:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  14:34
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  14:34
  14:41
 5. 5
  04:15 - 22:41
  18h 26min JPY 613,680
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  04:15
  22:41
zoom bar parts