โมริโอกะ → กยูชูมิตซูบิชิ มอเตอร์สการจำหน่ายยาคุอิน‧คลีนคาร์ยาคุอิน

ออกเดินทางเวลา
14:55 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  16:50 - 21:48
  4h 58min JPY 57,660 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  21:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  21:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西16口
  21:26
  21:35
  สถานีฮาคาตะ B
  博多駅前B
  ป้ายรถบัส
  21:35
  21:47
  ยาคุอินโอโดริ
  薬院大通り〔西旅前〕
  ป้ายรถบัส
  21:47
  21:48
 2. 2
  16:50 - 21:48
  4h 58min JPY 57,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  21:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  21:32
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  21:32
  21:39
  นิชิเท็สึฟุกุโอกะ (เท็นจิน)
  西鉄福岡(天神)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  21:43
  ยาคุอิน
  薬院
  สถานี
  南口
  21:43
  21:48
 3. 3
  15:08 - 21:53
  6h 45min JPY 56,350 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  15:48
  อิจิโนเซกิ
  一ノ関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  16:38
  โคโกตะ
  小牛田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  17:36
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  21:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:42
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  4番口
  21:42
  21:45
  อาคาซาคามน
  赤坂門〔大正通〕
  ป้ายรถบัส
  21:45
  21:51
  ยาคุอินโอโดริ
  薬院大通り〔日産前〕
  ป้ายรถบัส
  21:51
  21:53
 4. 4
  16:50 - 21:55
  5h 5min JPY 57,470 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  21:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  21:32
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  21:32
  21:42
  เท็นจินมินามิ
  天神南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  21:49
  ยาคุอิน
  薬院
  สถานี
  2番口
  21:49
  21:55
 5. 5
  14:55 - 09:28
  18h 33min JPY 515,760
  cancel cancel
zoom bar parts