มิโตะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
03:33 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  04:58 - 08:50
  3h 52min JPY 8,340 IC JPY 8,339 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทโมเบะ
  友部
  สถานี
  06:14
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  06:54
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  07:53
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  07:53
  07:55
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:04
  08:20
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:50
 2. 2
  04:33 - 08:50
  4h 17min JPY 8,110 IC JPY 8,109 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:27
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  07:53
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  07:53
  07:55
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:04
  08:20
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:50
 3. 3
  04:58 - 10:09
  5h 11min JPY 3,740 IC JPY 3,740 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทโมเบะ
  友部
  สถานี
  06:14
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:10
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  09:30
  10:09
 4. 4
  04:58 - 10:11
  5h 13min JPY 3,840 IC JPY 3,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทโมเบะ
  友部
  สถานี
  06:14
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:10
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  09:30
  09:32
  สถานีมินะคามิ
  水上駅
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:41
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  09:41
  10:11
 5. 5
  03:33 - 06:16
  2h 43min JPY 88,460
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  03:33
  06:16
zoom bar parts