มิโตะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
11:06 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:27 - 14:48
  3h 21min JPY 7,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  12:35
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  14:36
  14:48
 2. 2
  11:27 - 14:48
  3h 21min JPY 7,810 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  12:35
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  13:21
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  14:36
  14:48
 3. 3
  11:30 - 16:03
  4h 33min JPY 8,010 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  13:21
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  お城口
  15:40
  15:44
  อุเอดะเอกิมาเอะ
  上田駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:00
  16:03
  อาริโออุเอดะมาเอะ
  アリオ上田前
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:03
 4. 4
  12:00 - 18:06
  6h 6min JPY 5,310 IC JPY 5,310 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:14
  โทโมเบะ
  友部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  13:20
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  14:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  14:54
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:07
  15:14
  มาโทบะ
  的場
  สถานี
  15:14
  15:24
  คาวาโกเอะมาโทบะ
  川越的場
  ป้ายรถบัส
  15:30
  17:56
  อุเอดะเอกิมาเอะ
  上田駅前
  ป้ายรถบัส
  17:56
  18:06
 5. 5
  11:06 - 14:27
  3h 21min JPY 89,970
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  11:06
  14:27
zoom bar parts