มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
06:34 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  06:36 - 11:07
  4h 31min JPY 4,300 IC JPY 4,294 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:21
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  08:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:07
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:31
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:31
  10:34
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:50
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:57
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:06
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:06
  11:07
 2. 2
  06:36 - 11:07
  4h 31min JPY 4,300 IC JPY 4,294 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:21
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  08:33
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  09:01
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:07
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:31
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:31
  10:34
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:50
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:57
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:06
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:06
  11:07
 3. 3
  06:36 - 11:22
  4h 46min JPY 4,010 IC JPY 4,010 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:21
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  08:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:07
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:31
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:31
  11:14
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:21
  11:22
 4. 4
  06:36 - 11:22
  4h 46min JPY 4,010 IC JPY 4,010 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:21
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  08:33
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  09:01
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:07
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:31
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:31
  11:14
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:21
  11:22
 5. 5
  06:34 - 09:16
  2h 42min JPY 63,120
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  06:34
  09:16
zoom bar parts