มิโตะ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
04:28 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  04:33 - 07:54
  3h 21min JPY 3,280 IC JPY 3,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:43
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  07:50
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  07:50
  07:54
 2. 2
  04:33 - 07:55
  3h 22min JPY 3,260 IC JPY 3,258 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:43
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  07:44
  07:48
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  07:50
  07:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  07:54
  07:55
 3. 3
  04:33 - 07:55
  3h 22min JPY 3,260 IC JPY 3,258 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  07:44
  07:48
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  07:50
  07:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  07:54
  07:55
 4. 4
  04:33 - 07:56
  3h 23min JPY 3,080 IC JPY 3,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:43
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  07:25
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  07:44
  07:56
 5. 5
  04:28 - 07:17
  2h 49min JPY 73,760
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  04:28
  07:17
zoom bar parts