มิโตะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
11:50 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  11:53 - 15:49
  3h 56min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  13:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  15:44
  15:49
 2. 2
  11:53 - 15:49
  3h 56min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  13:22
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  15:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  15:44
  15:49
 3. 3
  12:27 - 16:11
  3h 44min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:51
  16:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  16:06
  16:11
 4. 4
  12:27 - 16:11
  3h 44min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:59
  16:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  16:06
  16:11
 5. 5
  11:50 - 19:02
  7h 12min JPY 199,990
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  11:50
  19:02
zoom bar parts