มิโตะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
02:22 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  04:33 - 12:29
  7h 56min JPY 19,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  10:48
  10:53
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  10:56
  11:24
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  11:24
  12:29
 2. 2
  04:33 - 12:45
  8h 12min JPY 19,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  10:48
  10:56
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  11:24
  11:39
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  11:39
  12:45
 3. 3
  08:16 - 15:24
  7h 8min JPY 37,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  南口
  08:16
  08:20
  สถานีมิโตะ ทางออกทิศใต้
  水戸駅南口
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:00
  茨城空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:03
  สนามบินอิบารากิ
  茨城空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  12:27
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  13:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  13:41
  13:46
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  13:48
  14:19
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  14:19
  15:24
 4. 4
  09:27 - 16:26
  6h 59min JPY 19,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  10:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  14:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  14:48
  14:53
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  14:53
  15:21
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  15:21
  16:26
 5. 5
  02:22 - 13:12
  10h 50min JPY 374,420
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  02:22
  13:12
zoom bar parts