มิโตะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
05:59 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:11 - 12:16
  6h 5min JPY 18,230 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  南口
  06:11
  06:15
  สถานีมิโตะ ทางออกทิศใต้
  水戸駅南口
  ป้ายรถบัส
  06:15
  06:55
  茨城空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:55
  06:58
  สนามบินอิบารากิ
  茨城空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  08:50
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  08:55
  09:05
  ท่าเรือสนามบินโกเบ
  神戸空港桟橋
  ท่าเรือ
  10:00
  10:31
  ท่าเรือสนามบินคันไซ
  関西空港桟橋
  ท่าเรือ
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  สนามบินคันไซ(ได1เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:00
  11:40
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  11:40
  11:48
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  12:00
  12:16
 2. 2
  06:11 - 12:16
  6h 5min JPY 17,910 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  南口
  06:11
  06:15
  สถานีมิโตะ ทางออกทิศใต้
  水戸駅南口
  ป้ายรถบัส
  06:15
  06:55
  茨城空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:55
  06:58
  สนามบินอิบารากิ
  茨城空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  08:50
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  08:55
  09:05
  ท่าเรือสนามบินโกเบ
  神戸空港桟橋
  ท่าเรือ
  10:00
  10:31
  ท่าเรือสนามบินคันไซ
  関西空港桟橋
  ท่าเรือ
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:49
  11:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  11:39
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  12:00
  12:16
 3. 3
  06:07 - 13:16
  7h 9min JPY 15,630 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:54
  รยูกาซากิ
  龍ケ崎市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:09
  10:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  10:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:00
  13:16
 4. 4
  06:07 - 13:18
  7h 11min JPY 15,800 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:54
  รยูกาซากิ
  龍ケ崎市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:09
  10:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  10:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:03
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:03
  13:06
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:08
  13:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:13
  13:18
 5. 5
  05:59 - 14:29
  8h 30min JPY 243,830
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  05:59
  14:29
zoom bar parts